Новини

      ТОВ «КУА «АВАЛОН» (надалі – Товариство) відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.07.2013 №1281 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)» повідомляє про зміну графіка роботи Товариства, виходячи з виробничої необхідності, а саме, про встановлення у Товаристві з 5 по 8 травня 2015 року  вихідних днів.